Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Dịch vụ "gỡ tài khoản cháy"

Dịch vụ gỡ tài khoản cháy được định nghĩa là sự hỗ trợ của Jimmy Group đối với những tài khoản đã bị cháy(thua gần hết tiền trong tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư)

Đặc điểm dịch vụ này là:


1- Jimmy sẽ giao dịch trên số tiền còn sót lại của tài khoản cháy


2- Nếu Jimmy giao dịch không hiệu quả, Nhà đầu tư phải bắt buộc chấp nhận mất thêm số tiền còn sót lại trong tài khoản


3- Nếu Jimmy giao dịch hiệu quả thì phần lợi nhuận, tức là số tiền thực tế trong tài khoản nhiều  hơn số tiền còn sót lại trước khi sử dụng dịch vụ này sẽ được chia theo tỷ lệ 50:50 và Nhà đầu tư sẽ thanh toán phần tiền phải trả cho Jimmy ngay thời điểm Jimmy yêu cầu rút tiền (phần tiền của Nhà đầu tư sẽ được rút theo visa và các thủ tục rút tiền của visa)


Yêu cầu:


1- Tài khoản của FxPro


2- Số dư tối thiểu 20 đô


3- Giao pass word đăng nhập website và phần mềm


4- Tự giám sát hoặc ủy quyền cho người giám sát việc giao dịch tài khoản của mình


5- Mang theo tiền mặt để chi trả dịch vụ này.


Quy trình thực hiện dịch vụ như sau:


1- Nhà đầu tư có nhu cầu sẽ gửi thư yêu cầu sử dụng dịch vụ tới địa chỉ email: lekimphuongminh@yahoo.com với nội dung như sau:

+ Thông tin đăng nhập website fxpro và thông tin đăng nhập tài khoản mt4 của fxpro 
+ Thông báo chính xác số tiền còn lại trong tài khoản trước khi sử dụng dịch vụ 
+ Cam kết chi trả 50% số tiền sau khi sử dụng dịch vụ(lấy history trước và sau khi sử dụng dịch vụ làm căn cứ) để chi trả ngay thời điểm Jimmy yêu cầu rút tiền
2- Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền của Nhà đầu tư sẽ gặp Jimmy và giám sát quá trình gỡ tài khoản (tối đa là 2 người) và có trách nhiệm bảo mật thông tin trước khi kết thúc dịch vụ.

3- Khi gặp nhau, Jimmy sẽ thực hiện việc đăng nhập vào tài khoản trên website và mt4 trước sự hỗ trợ của Nhà đầu tư và bắt đầu gỡ tài khoản cháy


4- Nếu Jimmy giao dịch không thành công, dịch vụ được kết thúc ngay lập tức.


5- Nếu Jimmy giao dịch thành công sẽ yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện việc rút tiền từ tài khoản sau khi gỡ về tài khoản ngân hàng (thẻ thanh toán quốc tế - visa hoặc master) 


6- Nhà đầu tư chi trả ngay 50% số tiền mà Jimmy yêu cầu nhà đầu tư rút về tài khoản ngân hàng theo tỷ giá của Vietcombank hoặc Eximbank và kết thúc dịch vụ.


Lưu ý

Jimmy có toàn quyền sử dụng tài khoản cháy như: giao dịch, sao lưu lịch sử, chuyển đổi tiền từ mt4 và website ... và Nhà đầu tư không được phép gây ảnh hưởng đến quá trình gỡ tài khoản cháy
Mọi chi tiết xin liên hệ: 01992 111199
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng trực tuyến => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung