Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Kinh doanh ký quỹ là gì?

Kinh doanh ký quỹ hay kinh doanh sử dụng đòn bẩy tài chính là loại hình kinh doanh mà Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 1 số vốn rất ít so với tổng giá trị hàng hóa được dùng để kinh doanh kiếm lợi nhuận.

Ví dụ minh họa:  1 nhà đầu tư A kinh doanh lại sản phẩm của 1 nhà đầu tư B kinh doanh truyền thống và chỉ khi nào bán được hàng hóa thì mới chi tiền lấy hàng về giao cho người tiêu dùng. 


Điểm giống nhau giữa 2 nhà đầu tư là đều đang kinh doanh 1 loại sản phẩm.


Điểm khác nhau đó là, nhà đầu tư A đang kinh doanh sử dụng đòn bẩy tài chính hay còn gọi là kinh doanh ký quỹ do nhà đầu tư B cung cấp.


Vì sao ?


Vì, khi nào bán được hàng hóa thì nhà đầu tư A mới chi tiền mua hàng hóa của nhà đầu tư B. Như vậy, vốn mà nhà đầu tư A bỏ ra đầu tư chỉ là các khoản chi phí để Bán Hàng và sẽ là 1 số vốn rất ít so với số vốn mà nhà đầu tư B đầu tư vào mặt bằng, kho bãi, pháp lý, ôm hàng ...


Rủi ro mà nhà đầu tư A gánh chịu đó chính là nguồn vốn để Bán Hàng trong khi đó, nhà đầu tư B phải gánh thêm đủ các loại chi phí khác.


Tuy nhà đầu tư B có thể trả lại hàng cho nhà sản xuất nhưng những chi phí để Bán Hàng đã tồn kho sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với chi phí chỉ để Bán Hàng của nhà đầu tư A.


Bên cạnh đó, để thực sự có lợi nhuận thì nhà đầu tư B phải bán được hết số hàng hóa của mình trong khi đó nhà đầu tư A bán được bao nhiêu là đã có bấy lợi nhuận rồi.


Tóm lại: kinh doanh ký quỹ nghĩa là hình thức kinh doanh sử dụng đòn bẩy tài chính tồn tại ngay trong những công việc kinh doanh hàng ngày, chỉ có điều là chính chúng ta đôi khi không nhận ra bản chất của vấn đề nên gây ra sự nhầm lẫn và tự đánh mất cơ hội kinh doanh hiệu quả cho chính mình.

Liên hệ tư vấn viên: 01992 111199 
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh ký quỹ => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm

1 nhận xét:

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung