Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Dự đoán tuổi thọ của chính mình

Một cuộc nghiên cứu ở Brazil do Tiến sĩ Claudio Gil Araujo và nhóm của ông tại Bệnh viện Y học Clinimex - Exercise ở thành phố Rio de Janeiro thực hiện. Họ đã khảo sát hơn 2.000 đàn ông và phụ nữ ở tuổi 50 - 80 từ năm 2002 cho đến 6 năm sau, hoặc cho đến khi họ qua đời.
Tiến sĩ Araujo hướng dẫn mọi người hãy ngồi xuống đất rồi sau đó đứng dậy, cố gắng đừng dùng đến bất kì sự chống đỡ nào từ tay hoặc các bộ phận cơ thể khác.

Các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng những người dễ dàng đứng lên sẽ có khả năng thực hiện thành công các hoạt động hằng ngày, chẳng hạn như cúi xuống lấy báo hoặc lấy kính ở dưới gầm bàn. 
Điều này đồng nghĩa với việc tuổi thọ của họ sẽ cao hơn những người khác.
Xuyên suốt cuộc nghiên cứu, 159 người đã qua đời, chiếm 7,9% tổng số các thành viên của cuộc khảo sát. Hầu hết trong số 159 người này đều có điểm rất thấp trong bài kiểm tra đứng - ngồi.
Các nhà nghiên cứu còn đưa ra kết luận rằng những người có số điểm trong bài kiểm tra thấp hơn 3 sẽ có nguy cơ chết sớm cao gấp 6 lần so với những người đạt điểm trên 8.
Tiến sĩ Araujo giải thích: “Cuộc nghiên cứu của chúng tôi còn chứng minh rằng việc giữ cơ thể dẻo dai và tỉ lệ trọng lượng cân bằng không chỉ giúp ích chúng ta trong các hoạt động hằng ngày mà còn ảnh hưởng đến cả tuổi thọ”.
Tham khảo thêm
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/05/tinh-hinh-thi-truong-sua-bot-o-viet-nam.html
=> http://www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/sua-nhap-khau.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/thuc-trang-chat-luong-sua-tuoi.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/sua-bot.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/sua.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/07/sua-tuoi.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/sua-de.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/sua-de-tuoi.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/sua-non.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/tac-dung-cua-sua-non.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/07/nguoi-gia-nen-uong-sua-de.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/07/sua-danh-cho-ba-bau.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/chon-sua-nao-cho-con.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/07/vi-sao-tre-em-di-ung-voi-sua.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/06/nuoi-con-bang-sua-me.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/07/lam-dep-voi-sua-de-tuoi.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/10/thit-de.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/08/kinh-doanh-ky-quy-la-gi.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/05/mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/07/chien-luoc-giao-dich-danh-cho-fxpro.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/08/dich-vu-go-tai-khoan-chay.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/05/nhung-tro-lua-dao-tren-thi-truong-forex.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/05/loi-tam-su-cua-jimmy.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/05/jimmy-group-la-gi.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/05/tu-van-kinh-doanh-vang-vat-chat.html
=> www.jimmy-group.blogspot.com/2013/08/dich-vu-tu-van-luot-song-vang-sjc-sbv.html  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung