Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

MT4 server IP

Khi bạn cần đăng nhập vào các tài khoản giao dịch của nhiều đơn vị khác nhau trên 1 phần mềm MT4 duy nhất. Bạn sử dụng thông tin login và pass word để đăng nhập bình thường. Riêng phần chọn server, bạn sử dụng mã số IP tương ứng theo danh sách dưới đây.
Các IP server sử dụng phần mềm MT4 (list mt4 server ip )

Đỉnh Phong - Real: 123.100.251.14:443
Millennium - Real: nternational.aperdi.com:443
Butenix-Server 62.212.67.194:443
Admiral-Demo 91.121.81.34:443
Admiral-Live 185.31.92.66:443
Admiral - Real  62.129.242.58:443
Admiral Markets - Real: server.fxservice.com:443
Alpari-Contest 178.255.202.37
       178.255.200.24:443
       178.255.200.44:443
Alpari-Demo 178.255.201.31
Alpari-ECN-Demo 178.255.202.35
Alpari-ECN-Live 178.255.202.13
Alpari-ECN-New 178.255.202.16
Alpari-Standard1 178.255.202.68
Alpari-Standard2 178.255.202.11
Alpari-Standard3 178.255.202.70
Alpari-Standard4 178.255.202.20
AlpariUK - Real: 212.187.233.34
Deltastock-Live 193.28.250.68:443
Deltastock-Demo 193.28.250.66:443
DivenFX-Demo 95.211.222.193:443
DivenFX-Main 176.124.191.158:443
Exness-Real 193.194.118.215:443
Exness-Real2 193.194.118.213:443
Exness-Real3 193.194.118.221:443
Exness-Real4 193.194.118.222:443
Exness-Real5 193.194.118.223:443
Exness-Trial 193.194.118.211:443
Exness-Trial2 193.194.118.224:443
ExcelMarketsNZ-Demo 174.133.195.186:443
ExcelMarketsNZ-Live 38.76.4.36:443
FBS-Demo 74.117.180.25:443
       111.235.138.103:443
FBS-Real 203.86.239.107:443
FIBO-FIBO Group MT4 Demo Server 92.48.83.65:443
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 87.118.250.163:443
FINAM-Demo 89.202.47.145
FINAM-Real 89.202.47.144
FinFX-Demo 77.240.21.76:443
FinFX-Live 83.145.230.249:443
FinFX-Managed Live 74.217.54.138:443
FinFX-PRO Live 74.217.54.130:443
UnitedForex-Real Server 90.156.233.131:443
               173.208.164.90:444
ForexInn-Demo 78.140.23.226:443
ForexInn-Real 195.16.46.227:443
ForexServer-Demo 46.165.231.75:443
ForexServer-Real 46.165.220.72:443
RistonCapital-Demo 185.9.144.6:443
RistonCapital-Real 176.9.238.42:443
CapitalInvest-Demo 90.156.232.220
CapitalInvest-Real 90.156.238.34:443
MMCIS-Demo 178.63.96.82:443
MMCIS-Real 178.238.226.67
       78.46.43.82:443
MMCIS-Real2 88.198.104.43:443
FXInvest-Demo 188.138.101.124:443
FXInvest-Real 69.64.33.48:443
FXOpen-Demo 50.22.208.151
FXOpen-Competition 184.172.59.11:443
FXOpen-Real1 50.22.208.146
FXOpen-Real2 50.23.169.3:443
FXOpen-Real3 50.22.63.36
FXOpen - Real 1: 74.86.132.240:443
FXOpen - Real 2: 174.36.134.253:443
FXOpen-ECN Demo Server 50.22.208.150
FXOpen-ECN Live Server 50.22.63.37
FxPro.com-Demo03 195.88.176.186
FxProcom-Demo01 195.88.176.170
FxProcom-Demo02 195.88.176.183
FxProcom-Real01 195.88.176.135
FxProcom-Real02 195.88.176.148
FxProcom-Real03 195.88.176.151
FxPro - Real 1: 89.208.32.114
FxPro - Real 2: 89.208.32.115
Server IP of fxpro.com.au: 168.63.41.129
GKFX-Demo (ECN, STP) 5.9.59.24:443
GKFX-ECN 5.9.59.28:443
GKFX-STP 5.9.59.28:444
GrandCapital-Demo 5.9.43.78
               88.198.67.180
GrandCapital-Server 144.76.65.108
Hedefonline-Demo 164.40.134.170:443
Hedefonline-Real 64.151.93.98:443
HFMarkets-Demo Server 78.140.160.39:1950
               199.59.207.49:443
HFMarkets-Live Server 78.140.160.37:443
HFMarkets-Live Server2 109.75.163.114:443
InstaForex-Cent.com 50.22.21.125:443
InstaForex-Cent2.com 50.23.255.158:443
InstaForex-Contest.com 144.76.67.237:444
InstaForex-Demo.com 67.228.75.131:443
InstaForex-Europe.com 173.192.99.79:443
InstaForex-HongKong.com 144.76.18.163:444
InstaForex-Singapore.com 188.138.24.201:443
                       111.235.136.17:443
InstaForex-UK.com 188.138.48.84:443
InstaForex-USA.com 173.192.126.173:443
InstaForex-USA2.com 5.9.151.141:443
               5.9.152.23
Lionstone-Demo 159.253.208.194:443
Lionstone-Live 159.253.208.195:443
LiteForex-Demo.com 78.140.179.148:443
LiteForex-Lite.com 78.140.179.153:443
LiteForex-Lite2.com 223.25.233.124:443
LiteForex-Pamm.com 78.140.179.155:443
LiteForex-Real.com 78.140.179.152:443
MFXBroker-Cent 67.212.76.146:20034
MFXBroker-Demo 67.212.76.146:20033
MFXBroker-Dollar 67.212.76.146:20031
MFXBroker-ECN 67.212.76.146:20032
MIC-Demo.com 194.103.192.145:443
MIC-Lite.com 194.103.192.148:443
MIC-Live.com 194.103.192.146:443
MIC-Real 194.103.192.147:443
MillTrade-Demo 78.47.126.18:443
MillTrade-Real 78.46.183.188:443
AForex-Demo 137.116.194.3
AForex-Real 69.64.167.176:443
NordGroupInv-Demo 78.140.130.82:443
NordGroupInv-Real1 78.140.165.83:443
NordGroupInv-Real2 78.140.166.246:443
NordGroupInv-Real3 78.140.166.244:443
NordGroupInv-Real4 78.140.165.89:443
OctaFX-Demo 109.233.57.14:443
OctaFX-Real 109.233.57.15:443
Panteon-Server 195.66.85.179:443
Rinkost-Demo 87.118.124.192:443
Rinkost-Real 188.138.116.176:443
RoboForex-Demo 95.138.182.74:443
RoboForex-ECN 83.142.228.23:443
RoboForex-Fix 176.74.216.115:443
RoboForex-FixCent 46.137.149.69
RoboForex-Pro 95.138.189.69
RoboForex-ProCent 5.153.15.138
WForex-Demo 95.211.218.20
WForex-Real 208.64.66.68:443
WhoTrades-Demo 89.202.47.145
WhoTrades-Real 89.202.47.144
XM.COM-Demo 88.198.66.152:443
XM.COM-Real 1 78.140.138.156:443
XM.COM-Real 2 82.145.47.75:443
XM.COM-Real 3 95.138.182.175:443
Ikon - Real: 67.29.176.147:443
FOREX - Real: 65.175.79.18:443
Forex.comUK -Real 1: PRD11METADC11.efxnow.com
Forex.comUK - Real 2: PRD15METADC21.efxnow.com
InterbankFX - Real: mt4-05.ibfx.com
ODL - Real: 62.189.82.140:443
RealTrade - Real: 159.148.95.55:443
Tadawulfx - Real: 87.119.205.66:443
TeleTrade - Real: 66.36.231.125:443
WindsorBrokers - Real: 217.27.34.42:443
Varengold - Real: 209.61.216.8:443
Univell - Real: 209.160.65.108:443
TGM - Real: 216.93.174.125:443
STS - Real: 212.36.5.35:4431
Skyeast - Real: 78.47.113.20:443
RFXT - Real: 64.151.72.49:443
PrimeForex - Real: 209.160.22.131:443
ProFinance - Real: 194.186.208.20
PCForex - Real: 120.136.45.40:443
NorthFinance - Real: 83.220.162.194
Masterforex - Real: 88.85.79.4:443
Larson - Real: 66.148.72.12:443
ITC - Real: 209.160.65.159:443
ITC.com - Real: 75.126.23.51:443
IntegralBank - Real: 193.193.194.206:443
GCG - Real: 207.228.252.28:443
FXcast - Real: 212.12.60.156:443
FxClearing - Real: 208.116.40.194:443
FXInvest - Real: 62.141.52.205:443
FXDD - Real: mt4live3.fxdd.com
SIG - Real: data-00.SIG-Real.com:443
CESFX - Real: mt4live.sucfin.com:443
ATCBrokers - Real: 207.99.123.132
Belvedere - Real: 74.86.131.114:443
CrownForexSA - Real: 83.220.133.196:443
ECNTrade - Real: 220.112.35.107:443
EGlobal - Real: 75.125.134.162:443
EuroOrient - Real: 62.128.144.208
FIBO Group - Real: 217.16.27.150:444
CCN - Real 1: ccnl.metaquotes6.com:6233
CCN - Real 2: ccnd.metaquotes6.com:6233
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng trực tuyến => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung