Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Thủ tục đăng ký tạm trú

Thủ tục đăng ký tạm trú

1. Các trường hợp phải đăng ký tạm trú:
Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó.
2. Thời hạn đăng ký tạm trú:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến công dân phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.
3. Hồ sơ đăng ký tạm trú:

3.1. Hồ sơ đăng ký tạm trú gồm:
- Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01); 
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);
- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở). Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ tại phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. 
- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.
3.2. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là một trong các giấy tờ sau:
- Các giấy tờ quy định tại mục chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú (chi tiết quý khách xem tại mục hướng dẫn về “Chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú”); đối với trường hợp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp là hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân thì hợp đồng đó không cần công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã. 
- Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ để chứng minh về chỗ ở hợp pháp theo quy định.
4. Nơi nộp hồ sơ:
Công dân đến nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.
5. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ công dân sẽ được đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú.
6. Lệ phí đăng ký tạm trú:
Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Nguồn => Bộ Công An

Ở phường 13 - quận Tân Bình - thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ tiếp dân Nguyễn Thị Yến - mã số: 274-153 đã hướng dẫn người dân đăng ký tạm trú rất hách dịch, với mỗi bản Khai nhân khẩu được photo chỉ tốn 300 đồng đã được vị cán bộ gương mẫu này bán ra cho người dân với giá 1,000 đồng/tờ.
Như vậy, mỗi một lần khai nhân khẩu là đã kiếm được 700 đồng/tờ khai, tỷ suất lợi nhuận: 7/3 = 233,33 % cho một tờ khai.
Các văn bản khác mà người dân phải thực hiện để nộp cho phường 13 cũng vậy.
Phải chăng với tỷ suất lợi nhuận như vậy nên cán bộ Nguyễn Thị Yến yếu kém trong việc hướng dẫn thủ tục nhưng giỏi trong việc bắt lỗi văn bản để bán mẫu văn bản ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung