Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Thành viên Jimmy Group thảo luận

Các thành viên Jimmy Group thảo luận thông tin tự sưu tầm được không có giá trị pháp lý và chỉ có giá trị để tự tham khảo - tự giải trí. 

Jimmy Group khuyến cáo tất cả mọi người không được sử dụng thông tin lấy từ các trang mà Jimmy Group chia sẽ thông tin tự sưu tầm để tự tham khảo - tự giải trí hoặc các thông tin từ chat box dưới đây để đưa tin, đăng tin, lưu trữ, sử dụng, hoặc vì nhiều mục đích khác mà không có sự đồng ý của Jimmy Group từ trước bằng văn bản.
Do chat box thảo luận được sử dụng miễn phí nên Jimmy Group không chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin..
Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi thường xuyên online nhằm hỗ trợ thông tin đối với khách hàng của Jimmy Group 24/24. Contact us !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung