Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Người giúp việc theo giờ

Jimmy Group cung cấp lao động được tuyển chọn kỹ lưỡng cho các dịch vụ sau:
1- Đưa đón trẻ em : theo đơn giá 5 km/lít xăng.
2- Đưa đón trẻ vị thành niên ban đêm : theo đơn giá 3 km/lít xăng.
3- Đi chợ : 50,000 đồng/lượt.
4- Phụ việc nhà theo giờ :
+ 1 – 2 giờ liên tục/ngày : 70,000 đồng/giờ.
+ 2 – 4 giờ liên tục/ngày : 60,000 đồng/giờ.
+ 4 – 6 giờ liên tục/ngày : 50,000 đồng/giờ.
5- Nấu ăn tại nhà theo giờ:
+ 1 – 2 giờ liên tục/ngày : 80,000 đồng/giờ.
+ 2 – 4 giờ liên tục/ngày : 70,000 đồng/giờ.
+ 4 – 6 giờ liên tục/ngày : 60,000 đồng/giờ.
6- Chăm sóc bà bầu trước khi sinh và sau khi sinh:
+ 1 – 2 giờ liên tục/ngày : 80,000 đồng/giờ.
+ 2 – 4 giờ liên tục/ngày : 70,000 đồng/giờ.
+ 4 – 6 giờ liên tục/ngày : 60,000 đồng/giờ.
Liên hệ: 01992 111199

Tất cả dịch vụ của Jimmy Group đều ký hợp đồng trực tiếp với Công ty JIMMY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung