Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Stop loss

Stop Loss Order (tạm dịch: Lệnh cắt lỗ tự động) là mệnh lệnh cho phép tự động cắt lỗ khi giá của loại cổ phiếu - hàng hóa - sản phẩm mà Nhà Đầu Tư đang giao dịch thiệt hại tới một mốc nhất định. Mục đích của lệnh này rất rõ ràng: nhà đầu tư muốn “thoát” khỏi thị trường của một loại cổ phiếu - hàng hóa - sản phẩm nào đó trước khi nó thiệt hại hơn nữa

Cách thức đặt lệnh và nguyên tắc hoạt động của lệnh Stop Loss:

Nhà đầu tư nói với nhà môi giới rằng: muốn có một lệnh Stop Loss ở một mức giá nhất định đối với loại cổ phiếu họ đang nắm giữ. Khi cổ phiếu xuống đến mức giá đó, lệnh Stop Loss của nhà đầu tư ngay lập tức có hiệu lực. Nó sẽ được khớp lệnh, tức là nhà đầu tư ngay lập tức bán được cổ phiếu của mình ở mức giá thị trường tốt nhất có thể.
Ví dụ: 
Nhà đầu tư mua cổ phiếu ở giá 20.000 đồng. Nhà đầu tư này xác định mức độ thiệt hại tối đa là 10%. Vậy, nhà đầu tư ra lệnh Stop Loss ở mức giá 18.000 đồng. 
Nếu chẳng may cổ phiếu đó bị rớt giá liên tục thì hệ thống tự động của nhà môi giới sẽ bán ở mức 18.000 đồng. Nếu cổ phiếu lên xuống ở mức trên 18.000 đồng thì lệnh Stop Loss không có hiệu lực, và nhà đầu tư vẫn sở hữu số chứng khoán của mình. Lợi ích của lệnh này là khi giá cổ phiếu giảm liên tục, nhà đầu tư vẫn bảo toàn được tiền ở mức rủi ro xác định.
Mấu chốt để các đơn vị cung cấp cho Nhà đầu tư lệnh Stop loss là thanh khoản của thị trường. Vì sao?
Vì: 
Giao dịch chỉ được thực hiện khi người mua và người bán khớp giá với nhau. 
Nếu thị trường mất thanh khoản, nghĩa là tổng giá trị mua và tổng giá trị bán không khớp với nhau thì cho dù đã tới giá Stop loss vẫn không thể thực hiện được.
Hiện tượng mất thanh khoản chia làm 2 loại:
1- Mất thanh khoản thị trường: là hiện tượng mất thanh khoản trên toàn thị trường khi tổng giá trị mua và tổng giá trị bán không khớp hết với nhau tạo thành những khoản trống giá khi nhìn biểu đồ. 
Khi xảy ra hiện tượng mất thanh khoản thị trường thì Nhà Đầu Tư dễ dàng nhìn thấy giá Stop loss của mình sẽ không có trên biểu đồ và thông thường giá Stop loss sẽ được khớp với giá tốt nhất mà biểu đồ thể hiện.
2- Mất thanh khoản của sàn: là hiện tượng mất thanh khoản đối với từng sàn riêng biệt do mỗi sàn là một nhà cái khác nhau nên sẽ có những nhóm Nhà Đầu Tư. 
Khi xảy ra hiện tượng mất thanh khoản của sàn thì mặc dù biểu đồ thể hiện đầy đủ giá nhưng mỗi sàn sẽ khớp giá Stop loss theo hướng có lợi nhất cho chủ sàn. Và đương nhiên, mỗi sàn sẽ giải thích sự việc này theo mỗi kiểu (như: lỗi phần mềm, trượt giá ...) nhằm che đậy bản chất của sàn.
Như vậy, nếu như Nhà Đầu Tư đang giao dịch với những đơn vị mà lệnh Stop loss không được thực hiện đúng thì rõ ràng đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch cho Nhà Đầu Tư "có vấn đề" khi đã loại bỏ 1 công cụ quản trị rủi ro rất tốt của Nhà Đầu Tư !!! 
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199  
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng trực tuyến => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung