Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

1 ounce bằng bao nhiêu lượng (cây) vàng

Theo hệ đo lường Vàng  Vật Chất thì 1 ounce Vàng = 0,833 lượng Vàng

Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 g. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng.

Trên thị trường thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng troy, trong đó 1 troy ounce (ozt) tương đương 31,103 476 8 g.

Như vậy:
1 Lượng = 1,20556 troy ounces
1 Tấn (Metric Ton)= 32.150 troy ounces
1 Kilogam (kilo) = 32,15 troy ounces

Tuổi (hay hàm lượng) vàng được tính theo thang độ K (Karat).
Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. 
Vàng 99,99% tương đương với 24K. 
Khi ta nói tuổi vàng là 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. 
Hiện nay ở Việt Nam người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng các bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc với hàm lượng vàng chủ yếu là 99,999% hay 99,99%, 99,9%, 99% hay 98%. 
Vàng dùng trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.
Khi giao dịch Vàng Tài Khoản, ta có 1( Ounce Vàng) = 0,833 (1 Lượng vàng )
Với volume Mua/bán = 0,01 lot vàng = 1 ounce Vàng
Với volume Mua/bán = 10 lot vàng = 1000 ounce Vàng ==> Tương đương chúng ta mua/bán 833 (Lượng vàng).
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng trực tuyến => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung