Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Dealing Room

Ở các ngân hàng có một bộ phận gọi là Dealing Room, nhiệm vụ của Dealing Room chính thống là khớp lệnh Mua - Bán giữa các Nhà Đầu Tư giao dịch với nhau dựa trên các mức giá thị trường. 
Ví dụ: khi Dealing Room nhận một lệnh MUA vàng của Nhà đầu tư B ở giá 1664.00
- Điều đầu tiên là họ sẽ chưa cho khớp lệnh MUA này ngay mà sẽ là chờ duyệt thì mới được khớp lệnh. 
- Sau đó họ sẽ đặt lệnh BUY cùng khối lượng trên tài khoản của chính họ ở giá 1663.50 hoặc thấp hoặc cao hơn một chút. 
- Khi lệnh BUY của Dealing Room khớp thì mới duyệt để khớp lệnh MUA của Nhà đầu tư B. 
- Và khi lệnh BUY của Dealing Room đã khớp thì chắc chắn rằng Nhà đầu tư B “bị bắt buộc phải khớp” lệnh MUA ở giá 1664.00.
Hầu hết các đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch trên Tài Khoản dưới tên gọi là Broker lại chính là các Dealer. 
Họ sử dụng Dealing Room như một bộ phận chuyên niêm yết những mức giá không có thật nhằm mục đích gia tăng rủi ro, thậm chí là làm cháy tài khoản của  Nhà đầu tư. 
Sau đó, họ sẽ dùng lý do: lỗi phần mềm, trượt giá, mất thanh khoản, v.v... để lý giải cho hành động lừa đảo của mình.
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng trực tuyến => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung